Văn bản

Th4
25

Chuẩn bị điều kiện để dạy và học trực tuyến khi dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp

Dịch bệnh Covid19 và yêu cầu sẵn sàng thích ứng đối với giảng viên và sinh viên để đảm bảo giảng dạy và học tập.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Tin tức . Văn bản
DETAIL
Th4
24

Hướng dẫn xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội

Việc xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội có sự khác nhau giữa các khóa học, kể từ khóa 2022 trở đi so với trước đó.

DETAIL
Th3
10

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học tại Khoa Các khoa học liên ngành

Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học và toàn khóa học của sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của đơn vị, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng – kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét ưu tiên nội trú trong ký túc xá, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế.

DETAIL
Th3
10

Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản này quy định về công tác quản lý, sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và áp dụng cho học sinh trung học phổ thông chuyên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (gọi chung là học sinh, sinh viên) và các đơn vị, bộ phận chức năng có liên quan.

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Tin tức . Tra cứu . Văn bản
DETAIL
Th3
10

Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh viên được quy định tại quy chế này là người đang học chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN.

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Đại học . Tin tức . Văn bản
DETAIL
Th2
18

Quy chế công tác sinh viên nội trú tại ĐHQGHN

Sinh viên nội trú (SVNT) là sinh viên đang theo học tại các đơn vị đào tạo
thành viên, trực thuộc ĐHQGHN, nội trú tại các KTX trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên; KTX thuộc một số đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và KTX xã hội hóa.

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Đại học . Tin tức . Văn bản
DETAIL
Th12
08

Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế áp dụng với khóa QH2021 trở về trước: Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa 2021 trở về trước Quy chế áp dụng từ khóa QH2022 Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa 2022 Ngoài quy chế, có các hướng dẫn liên quan [...]
DETAIL
Th12
01

Hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên đại học

Thẻ sinh viên được tích hợp với thẻ ngân hàng và do ngân hàng làm nên khi cần làm lại thẻ thì ngân hàng là đầu mối tiếp nhận. Chi tiết hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên mời xem tại tệp đính kèm: Hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên trình độ đại học [...]
DETAIL
Th11
29

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản email VNU

Tự lấy lại mật khẩu và đề nghị cấp lại mật khẩu là hai phương thức để bạn khôi phục quyền sử dụng tài khoản email VNU.

DETAIL
Th9
19

Mẫu Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ liên kết sinh viên

Thẻ sinh viên tích hợp với thẻ ATM của Ngân hàng BIDV. Vì vậy, sinh viên cần đọc kỹ các nội dung trong biểu mẫu và nộp khi đã hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong mẫu.

By Đinh Việt Hải | Biểu mẫu . Văn bản
DETAIL
TOP