Hướng dẫn sinh viên sử dụng MS Teams

Hướng dẫn sinh viên sử dụng MS Teams

Tài khoản MS Teams được Khoa cung cấp cho sinh viên sau khi nhập học.

Sinh viên sử dụng trong các trường hợp làm việc trực tuyến với giảng viên, với sinh viên khác như:

  • Lớp học trực tuyến
  • Họp lớp trực tuyến
  • Học nhóm trực tuyến

Ngoài ra, MS Teams còn được phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Tiếp sinh viên trực tuyến: Hướng dẫn TẠI ĐÂY (đang cập nhật, chính thức triển khai từ 02/10/2023 )
  • Họp trực tuyến với sinh viên

Dưới đây là hướng dẫn sinh viên sử dụng MS Teams