Văn bản

Th2
16

Về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên đại học

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào [...]
By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Đại học . Văn bản
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2023

Năm 2023, Khoa Các khoa học liên ngành tiếp tục mở ngành thứ năm trong đào tạo trình độ đại học, ngành Thiết kế sáng tạo với các chuyên ngành: Đồ họa công nghệ số: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ Thiết kế nội thất bền vững: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ [...]
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2022

Khóa 2022, Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ đại học thêm hai ngành mới. Nâng tổng sổ ngành đào tạo đại học thành 4 ngành. Thực hiện Hướng dẫn 1144/HD-ĐHQGHN ngày 03/4/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo [...]
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học khóa 2021

Khóa 2021, Khoa Các khoa học liên ngành đào tạo trình độ đại học với hai ngành đào tạo: Ngành Quản trị tài nguyên di sản: Yêu cầu tích lũy 124 tín chỉ Ngành Quản trị thương hiệu: Yêu cầu tích lũy 121 tín chỉ Quyết định số 3965/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2020 ban hành chương trình [...]
DETAIL
Th12
08

Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành

3 giảng viên, cán bộ và 31 sinh viên, 6 học viên cao học được tôn vinh danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023.

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Đại học . Tin tức . Văn bản
DETAIL
Th10
15

Lịch trình đào tạo đại học năm học 2023 – 2024

Lịch trình đào tạo năm học có thể điều chỉnh chi tiết nhưng không thay đổi các khung thời gian kết thúc học, thi và bắt đầu các kỳ nghỉ, trừ trường hợp phát sinh đặc biệt.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Văn bản
DETAIL
Th9
25

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu cho sinh viên đại học

Sinh viên cần cấp giấy chứng nhận sinh viên xem hướng dẫn tại bài viết này và thực hiện. Sinh viên không cần đến phòng Đào tạo để đăng ký.

By Đinh Việt Hải | Biểu mẫu . Công tác sinh viên . Tin tức . Tra cứu
DETAIL
Th9
15

Hướng dẫn sinh viên sử dụng tài khoản thư điện tử tên miền @vnu.edu.vn

Thư điện tử tên miền @vnu.edu.vn được cấp cho sinh viên sử dụng sau khi nhập học, là điều kiện tối thiểu để sinh viên thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ của Đại học Quốc gia Hà Nội trên môi trường số.

By Đinh Việt Hải | Tra cứu . Văn bản
DETAIL
Th9
15

Hướng dẫn sinh viên sử dụng MS Teams

MS Teams được cấp cho sinh viên sử dụng miễn phí trong quá trình học tập. Sinh viên có trách nhiệm quản lý tài khoản và đảm bảo các hoạt động trong MS Teams đúng chuẩn mực, đúng quy định trong nhà trường.

By Đinh Việt Hải | Tra cứu . Văn bản
DETAIL
Th6
29

Điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với khoá 2021

Ngày 22/6/2023, tại công văn số 2180/ĐHQGHN-ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2021 trở về trước.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Tin tức . Văn bản
DETAIL
TOP