Góc sinh viên

Th9
20

Tớ là “Sổ đầu bài khoa S”

Tâm sự của Sổ đầu bài khoa S gửi các bạn bè của mình sau khi tròn 1 tuần tuổi.

By Đinh Việt Hải | Góc sinh viên . Tin tức
DETAIL
Th9
12

“Điều gì khiến em đặt câu hỏi như vậy?”

180 ngày trước, Mai Chi (22ĐT, khóa 1 của ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững) gửi thư này và trong ngày đầu năm học thứ nhất của khóa 2023, được sự nhất trí của Mai Chi, phòng Đào tạo chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

DETAIL
TOP