Tin tức

Th2
18

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ học kỳ II, năm học 2023 – 2024

Học phần điều kiện là các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc
phòng – an ninh và kỹ năng bổ trợ. Kết quả đánh giá các học phần điều kiện không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp (Quy chế 3626, Điều 5, Khoản 2, Điểm g)

DETAIL
Th2
16

Hướng dẫn phúc khảo kết quả thi hết học phần trong đào tạo trình độ đại học

Hướng dẫn sinh viên đề nghị phúc khảo kết quả thi hết học phần trình độ đại học

By Đinh Việt Hải | Tin tức
DETAIL
Th1
25

Thông báo tổ chức học phần “Thực tập cơ sở” của ngành Quản trị thương hiệu, khóa 2021

Thực tập là hành trình khám phá năng lực của bản thân bằng những thách thức cao hơn giới hạn mà bạn đã biết.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Tin tức
DETAIL
Th12
11

Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về giảng dạy học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Khi phản hồi về giảng dạy, đó là lúc sinh viên đang tự nhìn lại chính mình với trải nghiệm đã qua ở mỗi học phần. Đó là cách để họ học thêm một lần nữa.

By Đinh Việt Hải | Đảm bảo chất lượng . Tin tức
DETAIL
Th12
08

Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành

3 giảng viên, cán bộ và 31 sinh viên, 6 học viên cao học được tôn vinh danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023.

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Đại học . Tin tức . Văn bản
DETAIL
Th11
10

Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp

Chính sách mới của Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên đại học và dùng xét tuyển đầu vào đào tạo cao học.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Kiểm tra, thi . Tin tức
DETAIL
Th10
09

Về việc mua bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2023 – 2024

Trước 8h00, ngày 13/10/2023: Sinh viên tất cả các khóa hoàn thành việc điền phiếu đăng ký, phiếu cung cấp thông tin.

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Sức khỏe . Tin tức
DETAIL
Th9
28

Tọa đàm khởi động “3 phút truyền cảm hứng…”

người duy nhất có thể nói với bạn là bạn “Bạn không thể thắng”, chính là bạn. Và bạn không cần phải nghe (Jessica Ennis)

[st]

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Hướng nghiệp . Tin tức
DETAIL
Th9
25

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu cho sinh viên đại học

Sinh viên cần cấp giấy chứng nhận sinh viên xem hướng dẫn tại bài viết này và thực hiện. Sinh viên không cần đến phòng Đào tạo để đăng ký.

By Đinh Việt Hải | Biểu mẫu . Công tác sinh viên . Tin tức . Tra cứu
DETAIL
Th9
22

Bộ sách về năng lực số và khung năng lực số dành cho sinh viên

Năng lực số là khả năng sử dụng, lựa chọn các công cụ, công nghệ số một cách hiệu quả giúp các cá nhân tương tác, tạo lập và quản lý thông tin, công nghệ số trong các khía cạnh khác nhau của đời sống.

By Đinh Việt Hải | Học liệu . Học liệu Đại học . Tin tức
DETAIL
TOP