Slide Hân hoan chào mừng tân sinh viên đại học khóa 2023 nhập học! Đào tạo đại học Khoa hiện có 04 chương trình đào tạo thạc sĩ
và 01 chương trình đào tạo tiến sĩ
Đào tạo
Sau đại học
Tìm hiểu thêm

Tin tức

Các tin khác

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ học kỳ II, năm học 2023 – 2024

Học phần điều kiện là các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh và kỹ năng bổ trợ. Kết quả đánh giá các học phần điều kiện không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp (Quy chế 3626, Điều 5, Khoản 2, Điểm g)

Hướng dẫn phúc khảo kết quả thi hết học phần trong đào tạo trình độ đại học

Hướng dẫn sinh viên đề nghị phúc khảo kết quả thi hết học phần trình độ đại học

LÀM CHỦ THẾ GIỚI BẰNG TRI THỨC LIÊN NGÀNH