Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu cho sinh viên đại học

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu cho sinh viên đại học

Khi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận, sinh viên bắt buộc phải đăng nhập email@vnu.edu.vn trên cùng trình duyệt được sử dụng để mở liên kết tương ứng dưới đây. Hãy chú ý, đọc kỹ hướng dẫn trong phần đầu phiếu đăng ký trong liên kết để thực hiện cho đúng.

1. Giấy giới thiệu

Mẫu này để cấp Giấy giới thiệu sinh viên cho tất cả các công việc mà sinh viên cần chỉ cần điền NƠI ĐẾN và MỤC ĐÍCH đến. Mẫu này không áp dụng cho những trường hợp chuyên biệt như cấp giấy giới thiệu cho sinh viên liên hệ thực tập như ở mục 2 dưới đây.

Mời bấm VÀO ĐÂY để điền đăng ký cấp giấy giới thiệu sinh viên

2. Giấy giới thiệu sinh viên tự đi liên hệ thực tập

Mời bấm VÀO ĐÂY để điền đăng ký cấp giấy giới thiệu sinh viên tự đi liên hệ thực tập

3. Giấy chứng nhận sinh viên

Mời bấm VÀO ĐÂY để điền đăng ký cấp giấy chứng nhận sinh viên

4. Giấy chứng nhận sinh viên để vay vốn ngân hàng

Mời bấm VÀO ĐÂY để điền đăng ký cấp giấy chứng nhận sinh viên vay vốn ngân hàng