Hướng dẫn sinh viên sử dụng tài khoản thư điện tử tên miền @vnu.edu.vn

Hướng dẫn sinh viên sử dụng tài khoản thư điện tử tên miền @vnu.edu.vn

Tài khoản thư điện tử tên miền @vnu.edu.vn được Khoa cung cấp cho sinh viên sau khi nhập học.

Sinh viên sử dụng tài khoản này để

  • Dùng thư điện tử
  • Truy cập các ứng dụng của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho sinh viên
  • Thực hiện việc điền các phiếu/biểu trực tuyến khi có yêu cầu bắt buộc xác thực bằng thư điện tử mang tên miền @vnu.edu.vn

Dưới đây là hướng dẫn sinh viên sử dụng thư điện tử tên miền @vnu.edu.vn