Nhập học

Th9
03

Về nhập học và tuần hội nhập của khóa 2023 [cập nhật ngày 04/9/2023]

Hòa Lạc ngày mới: Hành trình kiến tạo ước mơ bay xa

DETAIL
Th8
27

Về bảo hiểm thân thể của sinh viên khóa 2023 và các khóa 2022, 2021

Bảo hiểm thân thể là loại bảo hiểm phổ biến và được áp dụng hầu hết với mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến nhân viên, người lao động,…. nhằm hỗ trợ về mặt tài chính khi có rủi ro về bệnh tật, tai nạn xảy ra, hỗ trợ khám chữa bệnh.

DETAIL
Th8
24

Quy trình đăng kí ở kí túc xá của sinh viên khóa 2023

170 chỗ ở trong kí túc xá tại Hòa Lạc cho sinh viên khóa 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành.

DETAIL
Th8
22

Thông tin hướng dẫn sinh viên khóa 2023 nhập học

Thông tin nhập học cho khóa 2023 gồm các nội dung:
1. Lịch trình và địa điểm nhập học
2. Chuẩn bị hồ sơ nhập học và các khoản kinh phí
3. Kênh hỗ trợ sinh viên nhập học
4, Kí túc xá
5. Nhà trọ
6. Tuần hội nhập

By Đinh Việt Hải | Công tác sinh viên . Nhập học . Tin tức
DETAIL
Th8
08

Quy trình đăng ký nhu cầu nhà trọ tại Hòa Lạc

1000 chỗ trọ tại Hòa Lạc được giới thiệu cho sinh viên Khoa Các khoa học liên ngành khoá 2023 kể từ ngày 23/8/2023.

DETAIL
TOP