Thời khóa biểu

Th2
18

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ học kỳ II, năm học 2023 – 2024

Học phần điều kiện là các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc
phòng – an ninh và kỹ năng bổ trợ. Kết quả đánh giá các học phần điều kiện không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp (Quy chế 3626, Điều 5, Khoản 2, Điểm g)

DETAIL
Th9
19

Lịch học của khóa QH-2022

Sinh viên QH-2022 Khoa Các khoa học liên ngành bắt đầu học chuyên môn từ ngày 03/10/2022, tại cơ sở Mỹ Đình, Hà Nội.

By Đinh Việt Hải | Thời khóa biểu . Tin tức
DETAIL
Th9
19

Sinh viên khóa QH-2022 học tại Cơ sở Mỹ Đình

Tất cả sinh viên khóa QH-2022 học tại Cơ sở Mỹ Đình của Khoa Các khoa học liên ngành địa chỉ ở Ngõ 6, phố Trần Hữu Dực, Mỹ Đình I.

DETAIL
TOP