Đảm bảo chất lượng

Th12
11

Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về giảng dạy học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Khi phản hồi về giảng dạy, đó là lúc sinh viên đang tự nhìn lại chính mình với trải nghiệm đã qua ở mỗi học phần. Đó là cách để họ học thêm một lần nữa.

By Đinh Việt Hải | Đảm bảo chất lượng . Tin tức
DETAIL
Th6
10
Th4
24

Hướng dẫn xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội

Việc xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội có sự khác nhau giữa các khóa học, kể từ khóa 2022 trở đi so với trước đó.

DETAIL
TOP