Lịch trình đào tạo đại học năm học 2023 – 2024

Lịch trình đào tạo đại học năm học 2023 – 2024

Lịch trình đào tạo đại học năm học 2023 – 2024 được ban hành theo công văn số 797/KHLN-ĐT ngày 31/7/2023 của Chủ nhiệm khoa Khoa Các khoa học liên ngành.
Cập nhật lần 1: Ngày 10/10/2023

TT Nội dung công việc Thời gian
 Học kỳ I 
Bắt đầu học kỳ I với các khóa 2021, 202205/9/2023
Nhập học khóa 202305 – 06/9/2023
Kiện toàn tổ chức lớp khóa học 202307/9/2023
Bắt đầu học kỳ I với khóa 202311/9/2023
Xét học vụ, điểm rèn luyện khóa 2021, 202205 – 15/9/2023
Xét học bổng khóa 2021, 202218 – 25/9/2023
Khám sức khỏe nhập học cho khóa 202316 – 17/9/2023
Tuần hội nhập của sinh viên khóa 202323 – 24/9/2023
Công nhận chuẩn đầu ra, học NN khóa 202316 – 20/10/2023
 Khai giảng năm học 2023 – 202406/10/2023
 10Khóa 2023-Hòa Lạc nghỉ học kỳ lần thứ nhất23 – 27/10/2023
 11Sát hạch trình độ Tiếng Anh của khóa 202304/11/2023
 12Khóa 2023-Hòa Lạc nghỉ học kỳ lần thứ hai27/11 – 01/12/2023
 13Kết thúc giảng dạy học kỳ I:
– Khóa 2021, 2022
– Khóa 2023

– 15/12/2023
– 16/12/2023
 14Thi học kỳ I:
– Khóa 2021, 2022
– Khóa 2023
+ Đợt 1:
+ Đợt 2:

18/12/2023 – 07/01/2024  

20/12 – 22/12/2023
02/01 – 19/01/2024
 15Thi bổ sung học kỳ I19/2 – 01/3/2024
 16Khóa 2022 học Giáo dục quốc phòng an ninh08/01 – 03/02/2024
 Nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn05 – 18/02/2024
 Học kỳ II 
 17Bắt đầu học kỳ II:
– Khóa 2021
– Khóa 2022
– Khóa 2023

02/01/2024
19/02/2024
22/01/2024
 18Xét học vụ, xét điểm rèn luyện của 3 khóa19/2 – 01/3/2024
 19Xét học bổng của 3 khóa05 – 15/3/2024
20Khóa 2023-Hòa Lạc nghỉ học kỳ lần thứ nhất18 – 22/3/2024
 21Tư vấn, hướng nghiệp và việc làm năm 202404/3 – 31/3/2024
Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương18/4/2023 (học bù vào T7, 13/4/2024)
Nghỉ lễ Thống nhất và Quốc tế lao động29/4 – 01/5/2024 (học bù 29/4 vào T7, 20/4/2024)
22Khóa 2023 tại Hòa Lạc nghỉ học kỳ lần hai02/5 – 03/5/2024
 23Thi học kỳ II:
– Khóa 2021, 2023
– Khóa 2022

13/5/2024 – 02/6/2024
10 – 30/6/2024
 24Thực tập, Dự án nghề nghiệp:
– Khóa 2021 (7 tuần)
– Khóa 2022 (7 tuần)

03/6/2024 – 21/7/2024
01/7/2024 – 18/8/2024
 25Khóa 2023 học Giáo dục quốc phòng an ninh03/06 –30/06/2024
 26Thi bổ sung học kỳ II26/8 – 30/8/2024