Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành

Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành

Ngày 30/10/2023, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ-KHLN về việc công nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023.

Xem toàn văn Quyết định số 1160

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên nhiệt liệt chúc mừng 3 giảng viên, chuyên viên và 31 sinh viên, 6 học viên cao học của Khoa được công nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở.

Đây là thời điểm ý nghĩa vinh danh những nỗ lực của mọi người khi Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội (10/12/1993 – 10/12/2023).