Kiểm tra, thi

Th11
10

Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp

Chính sách mới của Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên đại học và dùng xét tuyển đầu vào đào tạo cao học.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Kiểm tra, thi . Tin tức
DETAIL
Th6
03

Thông báo về kiểm tra trình độ tiếng Anh khóa 2022 vào buổi sáng, 17/6/2023

Bài kiểm tra xác định sinh viên đạt yêu cầu/KHÔNG đạt yêu cầu để đăng ký học chính thức học phần B1, để triển khai hoạt động dạy, học cho phù hợp từ năm học 2023 – 2024.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Kiểm tra, thi . Tin tức
DETAIL
Th5
26

Lịch thi học kỳ II năm học 2022 – 2023

Thời gian thi từ 13/6/2023 đến 12/7/2023.

DETAIL
TOP