Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp

Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp

Ngày 03/11/2023, tại văn bản số 4162/ĐHQGHN-ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng ý dạng thức bài thi và giao Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp dùng để xác định đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học.

Toàn văn Văn bản 4162

Hiện tại, Trường Đại học Ngoại ngữ đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 hoặc 12/2023. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sẽ cập nhật dạng thức bài thi khi có thông báo chính thức.