Quy trình đăng kí ở kí túc xá của sinh viên khóa 2023

Quy trình đăng kí ở kí túc xá của sinh viên khóa 2023

Tất cả mọi sinh viên đều có quyền đăng kí ở kí túc xá. Khoa sẽ xét theo quy định để xếp sinh viên vào ở kí túc xá.
Sinh viên diện chính sách xã hội cũng phải đăng kí nếu có nhu cầu để xác nhận nhu cầu của bản thân cần ở tại kí túc xá. Sinh viên diện chính sách xã hội được ưu tiên xếp ở trong kí túc xá trước (còn chỗ sẽ đến sinh viên không thuộc diện ưu tiên) nhưng vẫn nộp đầy đủ tiền phòng, các loại tiền khác như mọi sinh viên khác.

1. Số chỗ ở trong kí túc xá

Khóa 2023 có 190 chỗ ở/750 chỉ tiêu sinh viên (trong đó 150 ngành Thiết kế sáng tạo (Đồ họa, Nội thất, Thời trang) học tại Xuân Thủy và 600 các ngành còn lại học tại Hòa Lạc), được phân bổ như sau:

Sinh viên học tại Xuân Thủy có 20 chỗ ở trong kí túc xá Mỹ Đình (cách khu giảng đường khoảng 2,5 km: Ký túc xá Mỹ Đình)

Sinh viên học tại Hòa Lạc có 80 chỗ ở trong kí túc xá nhà khách ĐHQGHN (cách khu giảng đường 0,7 km: Nhà khách Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc )

Sinh viên học tại Hòa Lạc có 90 chỗ ở trong kí túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh (cách khu giảng đường 1,6 km: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh ĐHQGHN)

2. Đối tượng ưu tiên xếp chỗ ở trong kí túc xá

Sinh viên có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các hồ sơ được quy định, được ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong kí túc xá theo thứ tự dưới đây:

  • SV là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, SV khuyết tật.
  • SV là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.
  • SV có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
  • SV thường trú trước khi nhập học tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • SV mồ côi cả cha và mẹ.
  • SV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  • SV nữ; SV được nhận học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN.
  • SV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.
Kí túc xá Mỹ Đình (đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

3. Dự kiến sắp xếp chỗ ở trong kí túc xá tại Mỹ Đình và Hòa Lạc

Theo quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển khóa 2023, căn cứ quy định ưu tiên nêu tại mục 2, Khoa dự kiến như sau:

3.1. Kí túc xá Mỹ Đình

Có 6 sinh viên thuộc diện ưu tiên, còn 14 chỗ cho sinh viên thuộc diện không ưu tiên

3.2. Kí túc xá tại Hòa Lạc

– Có 37 sinh viên thuộc diện ưu tiên, còn 153 chỗ cho sinh viên thuộc diện không ưu tiên.

– Dự kiến, phân bổ số chỗ còn lại cho sinh viên của 4 ngành dựa trên tổng số sinh viên trúng tuyển với tỷ lệ 35% cho mỗi ngành Quản trị thương hiệu, ngành Quản lí giải trí và sự kiện và 15% cho mỗi ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững, ngành Quản trị tài nguyên di sản. Tỷ lệ này tạm phân chia, được điều chỉnh dựa trên thực tế tình hình nhu cầu sinh viên.

Kí túc xá tại Hòa Lạc do Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh quản lý

4. Nguyên tắc xét đăng kí vào ở kí túc xá cho sinh viên không thuộc diện ưu tiên theo quy định của quy chế công tác sinh viên

Xét trên căn cứ chính như sau:
– Dự kiến tỷ lệ phân bổ cho mỗi ngành nêu tại 3.2;
– Giới tính và số chỗ, phòng ở mỗi khu kí túc xá;
– Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt (gia đình nhiều con đang đi học, bố mẹ anh chị em ruột mắc bệnh hiểm nghèo/đang được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên ….) có giấy tờ chứng minh hoàn cảnh hoặc trước khi đi học thường trú tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Kí túc xá tại Hòa Lạc do Trung tâm Quản trị đô thị đại học quản lý

5. Lịch trình đăng kí

– Trước 08h, thứ Hai, ngày 28/8/2023: SV có nhu cầu ở kí túc xá đăng kí để Khoa xem xét. Sau hạn này, Khoa không tiếp nhận đăng kí vào ở kí túc xá trừ các trường hợp đặc biệt cần xem xét nhưng không muộn hơn 15h, thứ Hai, ngày 28/8/2023.

– Trước 17h, thứ Hai, ngày 28/8/2023: Khoa công bố danh sách SV được xếp vào ở kí túc xá.

– Trước 17h, thứ Ba, ngày 29/8/2023: Sinh viên nộp hồ sơ theo hướng dẫn của phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (thông báo tới sinh viên sau khi đã được xét xếp vào ở kí túc xá).

6. Quy trình đăng kí

Sinh viên đăng kí theo tại phiếu trực tuyến dưới đây:

VNU-SIS. Phiếu đăng ký ở kí túc xá

Nguyên tắc sinh viên cần nhớ:

– Phiếu này chỉ dành cho sinh viên của Khoa Các khoa học liên ngành đăng ký.

– Phiếu chỉ hợp lệ nếu sinh viên điền đúng số căn cước công dân (sinh viên đã khai báo trong Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo), số giấy báo (Khoa đã gửi trong giấy báo thí sinh trúng tuyển đại học).
– Phiếu có giá trị để công nhận diện ưu tiên khi sinh viên xuất trình minh chứng hợp lệ về bản thân thuộc diện đối tượng ưu tiên theo quy định của quy chế công tác sinh viên và thông báo của Khoa.