Quy trình đăng ký nhu cầu nhà trọ tại Hòa Lạc

Quy trình đăng ký nhu cầu nhà trọ tại Hòa Lạc

1. Phương thức hỗ trợ thông tin nhà trọ dành riêng cho sinh viên của Khoa

– Khoa cung cấp miễn phí thông tin về nhà trọ tại Hòa Lạc cho sinh viên của Khoa.

– Thông tin về nhà trọ được Khoa cung cấp dựa trên thông tin chủ nhà trọ cung cấp. Khoa xác thực địa chỉ và thông tin chủ nhà trọ đã cung cấp cho Khoa.

– Khoa đã thỏa thuận với chủ nhà trọ ưu tiên cho sinh viên của Khoa lựa chọn chỗ trọ đến hết ngày 30/8/2023 (cập nhật lại thời hạn vào 9h, 24/8/2023). Sau ngày này, chủ nhà trọ không giữ quyền ưu tiên cho sinh viên của Khoa lựa chọn nữa.

– Khoa tiếp nhận lựa chọn của sinh viên về nhà trọ (sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại mục 5.4 dưới đây) và giới thiệu cho sinh viên. Sau đó, sinh viên tự thỏa thuận chính thức về toàn bộ nội dung thuê trọ với chủ nhà trọ.

– Khoa tiếp nhận nhu cầu của sinh viên ủy quyền cho Khoa chọn chỗ trọ theo loại hình nhà trọ mà sinh viên mong muốn, có nghĩa là sinh viên nêu nguyện vọng về giá cả, số người, khoảng cách … để Khoa thay mặt sinh viên liên hệ với chủ nhà trọ và xếp chỗ trọ cho sinh viên. Sau đó, sinh viên tự thỏa thuận chính thức về toàn bộ nội dung thuê trọ với chủ nhà trọ.

2. Tra cứu dữ liệu phòng trọ tại Hòa Lạc

Dữ liệu chỗ trọ tại Hòa Lạc mời tra cứu tại địa chỉ dưới đây. Người dùng nên sử dụng máy tính, không nên dùng điện thoại. Trong một mã số phòng trọ cần hiểu là từ một đến một số phòng trọ cùng chung chỉ số được giới thiệu.

VNU-SIS. Cơ sở dữ liệu phòng trọ tại Hòa Lạc

3. Các bước nhận hỗ trợ thông tin về phòng trọ

Bước 1: Lựa chọn phòng trọ

Sinh viên lựa chọn phòng trọ từ cơ sở dữ liệu ở mục 2.

Bước 2: Gửi thông tin phòng trọ được chọn cho Khoa

Sinh viên điền phiếu đăng ký nhu cầu phòng trọ tại Hòa Lạc tại đây

Phiếu đăng ký nhu cầu nhà trọ tại Hòa Lạc

Bước 3: Nhận phản hồi của Khoa về thông tin chủ nhà trọ

Căn cứ mã phòng trọ sinh viên đăng ký  tại phiếu này, Khoa gửi điện thoại chủ nhà trọ, địa chỉ nhà trọ để sinh viên liên hệ. Khoa sử dụng duy nhất một địa chỉ email khln.ctsv@vnu.edu.vn để gửi thông tin này.

Khoa chỉ chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp  qua địa chỉ này. Sinh viên chú ý, tránh bị lợi dụng từ các nguồn khác.

Khoa tiếp nhận và xử lý trong thời gian từ 8h00 đến 18h00 hàng ngày, kể từ 15h, 23/8/2023. Khoa sẽ xử lý hết mọi đăng ký trong ngày trước 8h00, ngày hôm sau.

Bước 4: Sinh viên liên hệ với chủ nhà trọ theo thông tin Khoa đã cung cấp.

Trong ngày kế tiếp (tính từ ngày sinh viên đăng ký), trước 18h00, sinh viên phải liên hệ và có thỏa thuận cuối cùng với chủ nhà trọ (thuê hoặc không thuê) để chủ nhà trọ báo lại cho Khoa biết những trường hợp đã thuê và xóa mã số phòng trọ đó ra khỏi dữ liệu phòng trọ. Trường hợp phát sinh khác làm chậm hơn thời hạn quy định, sinh viên chủ động báo lại cho Khoa (có nêu rõ lý do) qua email khln.ctsv@vnu.edu.vn