Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ học kỳ II, năm học 2023 – 2024

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ học kỳ II, năm học 2023 – 2024

Ngày 31/01/2024, Khoa Các khoa học liên ngành đã ban hành kế hoạch số 102/KH-KHLN về việc tổ chức giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa 2023 tại Hòa Lạc trong học kỳ II, năm học 2023 – 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH DẠY HỌC

1.1. Đối tượng

Sinh viên đại học khóa 2023 đang học tại Hòa Lạc trong học kỳ II, năm học 2023 – 2024 và không học học phần Tiếng Anh B1 trong thời khóa biểu chính khóa của Khoa.

1.2. Nội dung và đối tượng sinh viên đăng ký học

TTNội dungMã lớp HPSĩ sốSinh viên khóa 2023
1Kỹ năng phát triển tư duy  HDC1001.164DS, TH4, GT1
2HDC1001.272ĐT, TH1+2+3, GT2+3+4
3Kỹ năng tương tác xã hộiHDC1002.164DS, TH4, GT1
4HDC1002.272ĐT, TH1+2+3, GT2+3+4
5Kỹ năng phát triển trí tuệ cảm xúcHDC1003.172ĐT, TH1+2+3, GT2+3+4
6HDC1003.272ĐT, TH1+2+3, GT2+3+4

1.3. Lịch trình dạy học

Học phần được tổ chức với 3 hình thức dạy học, lần lượt là học trực tuyến, học trực tiếp và hoạt động trải nghiệm.

a) Học trực tuyến

– Sinh viên học tại Hệ thống học tập trực tuyến của Đại học Quốc gia Hà Nội (https://lms.vnu.edu.vn).

– Sinh viên đăng nhập hệ thống, vào lớp học và thực hiện theo hướng dẫn. Bắt đầu học từ ngày 22/02/2024.

b) Học trực tiếp

– Thời lượng học là 15 tiết. Mỗi buổi 5 tiết. Buổi sáng từ tiết 2 đến tiết 6. Buổi chiều từ tiết 7 đến tiết 11.

– Lịch học cụ thể của mỗi lớp

TTMã lớp HPPhòngThứBuổiNgày học
1HDC1001.1H2196Chiều08/03, 15/03, 29/03/2024
2HDC1002.1H2196Chiều05/04, 12/04, 19/04/2024
3HDC1001.2H2047Sáng09/03, 16/03, 30/03/2024
4HDC1002.2H2047Chiều09/03, 16/03, 30/03/2024
5HDC1003.1H2047Sáng06/04, 13/04, 20/04/2024
6HDC1003.2H2047Chiều06/04, 13/04, 20/04/2024

c) Hoạt động trải nghiệm

– Cả ngày, 06/04/2024: Các lớp HDC1001.1, HDC1001.2 và HDC1002.2.

– Cả ngày, 21/04/2024: Các lớp HDC1002.1, HDC1003.1 và HDC1003.2.

2. ĐĂNG KÝ HỌC

2.1. Nguyên tắc

– Sinh viên đang học tại học kỳ II năm học 2023 – 2024 tại Hòa Lạc nếu không có học phần Tiếng Anh B1 trong thời khóa biểu chính khóa thì phải đăng ký học. Hết thời hạn quy định tại mục 2.2, nếu sinh viên không đăng ký thì phải học theo lớp học phần do phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sắp xếp.

– Sinh viên đăng ký học phần theo đúng đối tượng được ghi tại tại mục 1.2.

– Sinh viên đăng ký theo thứ tự ưu tiên các mã lớp. Căn cứ sĩ số mỗi lớp nêu tại mục 1.2, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên lập danh sách theo nguyên tắc, sinh viên đăng ký trước thì được xếp vào lớp trước. Thời gian đăng ký được tính theo thời gian ghi nhận tại dữ liệu đăng ký. Khi mã lớp của nguyện vọng 1 đã hết chỗ thì xét đến mã lớp của nguyện vọng kế tiếp.

– Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên quyết định cuối cùng về danh sách lớp trong trường hợp trùng mốc thời gian giữa các sinh viên.

2.2. Lịch trình đăng ký

– Trước 18h, thứ 2, 19/02/2024: Sinh viên chuẩn bị đăng ký.

– Từ 18h, thứ 2, 19/02/2024 đến 12h, thứ 3, 20/02/2024: Sinh viên đăng ký.

– Trước 17h, thứ 4, 21/02/2024: Lập danh sách lớp và thông báo cho sinh viên đăng nhập hệ thống học trực tuyến để kiểm tra trạng thái đăng ký học.

2.3. Phương thức đăng ký

Sinh viên đăng ký trực tuyến. Bắt buộc đăng nhập trình duyệt với email@vnu.edu.vn của sinh viên và sử dụng email này để điền vào yêu cầu nhập địa chỉ email của phiếu đăng ký.

– Địa chỉ đăng ký cho sinh viên các lớp

TTKhóa 2023Mã lớp HPSĩ sốĐịa chỉ đăng ký
1DS, GT1, TH4HDC1001.164http://tinyurl.com/232knbt2lop
HDC1002.164
2ĐT, TH1+2+3, GT2+3+4  HDC1001.272http://tinyurl.com/232knbt4lop
HDC1002.272
HDC1003.172
HDC1003.272

3. LƯU Ý

– Sinh viên thuộc đối tượng học nêu tại mục 1.1 không phải nộp học phí cho học phần này nếu đăng ký học đúng quy định của kế hoạch nêu trên.

– Sinh viên thuộc đối tượng học nêu tại mục 1.1. không đăng ký học hoặc không học khi đã có tên trong danh sách lớp coi như tự ý bỏ học. Lần học sau, sinh viên phải nộp học phí theo diện học lại.

– Kết quả học phần Kỹ năng bổ trợ không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là một điều kiện để xét tốt nghiệp.

– Học phần Kỹ năng bổ trợ do Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc ĐHQGHN điều phối giảng dạy. Sinh viên chú ý tiếp nhận các hướng dẫn, thông báo từ Trung tâm và liên hệ, đề nghị hỗ trợ (nếu có) theo hướng dẫn của Trung tâm.

– Trường hợp sinh viên cần hỗ trợ từ Khoa thì liên hệ với phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (thầy Kiều Trung Kiên, cô Nguyễn Hồng Hạnh tại Cơ sở Hòa Lạc – email: khln.daotao3@vnu.edu.vn)./.