Lịch học của khóa QH-2022

Lịch học của khóa QH-2022

Sinh viên QH-2022 Khoa Các khoa học liên ngành bắt đầu học chuyên môn từ ngày 03/10/2022, tại cơ sở Mỹ Đình, Hà Nội.

Thời gian học chính là 01 buổi/ngày, cụ thể như sau:

– Ngành Quản trị tài nguyên di sản: Học buổi sáng

– Ngành Quản lí giải trí và sự kiện: Học buổi sáng

– Ngành Quản lí đô thị thông minh và bền vững: Học buổi chiều

– Ngành Quản trị thương hiệu: Học buổi chiều

Thời khóa biểu sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới.