Y TẾ TRƯỜNG HỌC CHO SINH VIÊN VNU-SIS LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT

Y TẾ TRƯỜNG HỌC CHO SINH VIÊN VNU-SIS LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT

Các lớp học tại Cơ sở Xuân Thủy:

– Phòng khám Đại học Ngoại ngữ

– Địa chỉ: Phòng 102 nhà Y3, số 2 Phạm Văn Đồng

– Liên hệ: BS Tín – 0973536466

Các lớp học tại Cơ sở Mỹ Đình và kí túc xá Mỹ Đình

– Tổ y tế kí túc xá Mỹ Đình

– Địa chỉ: Đường Hàm Nghi, Tầng 1 Đơn nguyên 2

– Liên hệ: ĐD Thủy – 0988096538

Các lớp học tại Cơ sở Hòa Lạc và kí túc xá Hòa Lạc 1

– Phòng khám Hòa Lạc

– Địa chỉ: Nhà khách ĐHQGHN, tầng 1.

– Liên hệ: BS Trọng – 0903450668

Kí túc xá Hòa Lạc 2

– Tổ y tế sinh viên nội trú

– Địa chỉ: TT Giáo dục QPAN, Tầng 1 nhà D5

– Liên hệ: ĐD Trang – 0979291939

Phụ trách chung:

Bác sĩ Nguyễn Quang Tâm: 0973778686