Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị Đô thị thông minh và bền vững

Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị Đô thị thông minh và bền vững

Vào 8h30, thứ 7, ngày 11/03/2023, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững, mở đầu cho chuỗi các hoạt động tư vấn hướng nghiệp của Khoa trong học kỳ II, năm học 2022 – 2023.
Chương trình tổ chức tại tầng 8, cơ sở Mỹ Đình, ngõ 6 phố Trần Hữu Dực, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm.
Đây là chương trình đầu tiên, dành cho khóa sinh viên đầu tiên của ngành Quản trị Đô thị thông minh và bền vững nhằm cung cấp thông tin về ngành đào tạo, các vị trí làm việc, các loại hình tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong quản trị đô thị.

Các khách mời của chương trình đến từ nhiều loại hình cơ quan, tổ chức khác nhau để đưa đến thông tin đa dạng cho sinh viên.