Tiếp tục nhận đăng kí ở kí túc xá Mỹ Đình của sinh viên QH-2022 đến 15h, 22/9/2022

Tiếp tục nhận đăng kí ở kí túc xá Mỹ Đình của sinh viên QH-2022 đến 15h, 22/9/2022

Từ ý kiến của tân sinh viên, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đã điều chỉnh lịch trình về đăng kí ở tại kí túc xá Mỹ Đình.

Cụ thể là:
– Sau khi đã liên lạc và nhận phản hồi với các sinh viên thuộc diện ưu tiên cao nhất trong việc xếp chỗ ở tại kí túc xá, phòng Đào tạo tiếp tục nhận đăng kí của các sinh viên thuộc diện khu vực 1 (không có đối tượng ưu tiên tuyển sinh), sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt (có minh chứng rõ ràng) có nhu cầu chỗ ở tại kí túc xá Mỹ Đình đến 15h, hôm nay, 22/9/2022.
– Các sinh viên đã đăng kí trước 22/9/2022 nhưng không thuộc nhóm ưu tiên đã thông báo trước đây và sinh viên đăng kí hôm nay đúng đối tượng đều có cơ hội như nhau.
– Vào 22h, hôm nay, 22/9/2022 sẽ chốt danh sách lần cuối để sinh viên biết và thực hiện các việc tiếp theo. Sinh viên có tên trong danh sách lần cuối ở tại kí túc xá đến Phòng Đào tạo tại phòng 506 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội trong giờ làm việc ngày 23/9/2022 để xác nhận vào đơn đăng kí ở kí túc xá của sinh viên.
– Mỗi sinh viên đã đăng kí ở tại kí túc xá vẫn cần chủ động tìm chỗ ở khác. Trường hợp đã chọn được nơi khác, vui lòng báo lại cho phòng Đào tạo ngay để sắp xếp được phù hợp.
– Bấm vào liên kết sau để tiếp tục đăng kí https://bit.ly/dangkynhucauKTX
– Bấm vào liên kết sau để tải hồ sơ đăng kí ở kí túc xá Mỹ Đình https://bit.ly/KTXMYDINH