Lịch trình đào tạo năm học 2022 – 2023

Lịch trình đào tạo năm học 2022 – 2023

Lịch trình đào tạo năm học 2022 – 2023 được xây dựng và ban hành từ tháng 7/2022. Các mốc thời gian chủ yếu được nêu trong lịch trình không thay đổi trừ khi phát sinh vì lý do đột xuất bất khả kháng.

1. Lịch trình đào tạo đại học năm học 2022 – 2023 (các mốc thời gian chủ yếu)

Học kỳ I
Bắt đầu dạy học học kỳ I với QH202105/9/2022
Xét học vụ học kỳ I05-16/9/2022
Sinh viên QH2022 nhập học 19/9- 25/9/2022
Sinh viên QH2022 học chính trị đầu năm học26/9-30/9/2022
Bắt đầu dạy học học kỳ I với QH202203/10/2022
Triển khai nghiên cứu khoa học của sinh viên10/10/2022
Lễ khai giảng năm học 2022 – 202310/10/2022
Kết thúc dạy học học kỳ I
– QH2021
– QH2022

– 18/12/2022
– 13/01/2023
Thi kết thúc học phần học kỳ I
– QH2021
– QH2022  

– 26/12/2022- 13/01/2023
– 18/02-05/03/2023
Nghỉ Tết nguyên đán16 – 29/01/2023
Học kỳ II
QH2021 học giáo dục quốc phòng06/2-05/3/2023
Bắt đầu dạy học học kỳ II (cả 2 khóa)06/03/2023
Đối thoại thường niên với sinh viên11/3/2023
Thi bổ sung kết thúc học phần học kỳ I 13/3/2023-19/3/2023
Xét học vụ học kỳ II24/3/2023
Tuần tư vấn hướng nghiệp và trách nhiệm xã hội20/3-26/3/2023
Tuần NCKH của sinh viên10-16/4/2023
Kết thúc thời gian dạy học học kỳ II18/6/2023
Thi kết thúc học phần học kỳ II26/6- 12/7/2023
Thi bổ sung kết thúc học phần học kỳ II13/7-16/7/2023
Học kỳ hè (nếu có)17/7-31/8/2023
Thi học kỳ hè (nếu có)Đầu tháng 9/2023

2. Lịch trình đào tạo sau đại học năm học 2022 – 2023 (các mốc thời gian chủ yếu)

Học kỳ I
Bắt đầu học kỳ ITháng 9/2022
Phỏng vấn tuyển sinh đợt 2 năm 2022Trước 29/9/2022
Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2022Tháng 10/2022
Tổng kết công tác tuyển sinh 2022Trước 31/12/2022
Khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằngTrước 31/12/2022
Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023Tháng 01- 02/2023
Học kỳ II
Bắt đầu học kỳ IITháng 4/2023
Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022Tháng 4/2023
Tuyển sinh đợt 1 năm 2023Tháng 4/2023
Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2023Tháng 7/2023