Khuyến khích sinh viên dự thi “Thách thức Kinh doanh GBA – Mùa IV”

Khuyến khích sinh viên dự thi “Thách thức Kinh doanh GBA – Mùa IV”

“Thách thức Kinh doanh GBA” được Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020.

Năm 2023, tiêu chí của cuộc thi là dành cho nhóm có ít nhất 2 người (từ 18 – 35 tuổi), có ý tưởng kinh doanh từ Việt Nam và chưa có trên thị trường, có khả năng thực hiện trong vòng 1 năm, sử dụng tiếng Anh để đăng ký tham gia và trình bày dự án với thời hạn nhận hồ sơ đăng ký là trước 23h, thứ Sáu, ngày 30/6/2023.

Thông tin về cuộc thi có tại đây: https://gba-vietnam.org/gba-business-challenge-2023-season-iv-is-now-open-for-application/

Tham gia các cuộc thi này là cơ hội tốt để sinh viên thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, rèn luyện năng lực tự chủ và sáng tạo, áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế, tự tiếp cận cơ hội được học hỏi và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế trong quá trình phát triển bản thân nên Khoa Các khoa học liên ngành khuyến khích sinh viên tham gia và thông báo như sau:

1. Thưởng 5.000.000đ (năm triệu đồng) cho một (01) dự án của sinh viên đăng ký với ban tổ chức sớm nhất (xét cùng với dự án khác của sinh viên Khoa Các khoa học liên ngành) và được chọn vào nhóm 25 dự án sẽ tham dự các khóa đào tạo của ban tổ chức cuộc thi. Tùy tình hình cụ thể, Khoa có thể thưởng cho các dự án khác của sinh viên nếu được vào nhóm 25 dự án nêu trên. Ngoài ra, Khoa sẽ xem xét và công nhận dự án như một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và công nhận với giải thưởng tương xứng chất lượng dự án sinh viên đã nộp.

2. Mời chuyên gia, giảng viên của Khoa hỗ trợ cho dự án của sinh viên của Khoa được thưởng ở mục 1 để tiếp tục tham gia vòng sau của cuộc thi. Tạo điều kiện cho sinh viên được sử dụng cơ sở vật chất của Khoa trong quá trình tiếp tục dự thi và tìm nguồn tài trợ cho sinh viên thực hiện dự án nếu có tính khả thi và tác động ảnh hưởng tốt.

Khoa đề nghị các cố vấn học tập kết nối sinh viên có ý tưởng với giảng viên của Khoa, chuyên gia và nhà khoa học là cộng tác viên của Khoa hỗ trợ sinh viên trong quá trình xây dựng dự án dự thi.

Khoa hoan nghênh và tạo điều kiện tối đa cho các nhóm sinh viên đăng ký tham dự cuộc thi.

Các nhóm sinh viên có ý tưởng xây dựng dự án, có dự án muốn đề xuất dự thi mời liên hệ với phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (cô Lương Thị Hường, luonghuong1981@vnu.edu.vn) trước ngày 06/6/2023 để trong nửa đầu tháng 6/2023, Khoa tổ chức tư vấn, hỗ trợ xây dựng dự án cho sinh viên nếu dự án phù hợp với mục đích của cuộc thi.

Kênh thông tin chính thức về cuộc thi:
https://gba-vietnam.org/gba-business-challenge-2023-season-iv-is-now-open-for-application/
https://www.daad-vietnam.vn/vi/2023/04/18/gba-business-challenge-2023/
https://www.facebook.com/gbabusinesschallenge/