Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-TESTS) tháng 3/2024

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-TESTS) tháng 3/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-TESTS)tháng 3/2024 để sinh viên tích lũy chuẩn đầu ra ngoại ngữ, phục vụ xét tốt nghiệp.

Trường Đại học Ngoại ngữ cấp giấy chứng nhận kết quả thi. Trường Đại học Ngoại ngữ không quy định về thời hạn sử dụng giấy chứng nhận.

Sinh viên của Khoa thi và được cấp giấy chứng nhận thì nộp về phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (thầy Ngọc Anh) để làm thủ tục công nhận đạt chuẩn đầu ra theo quy định.

Kỳ thi tháng 03/2024 tổ chức vào 23 – 24/03/2024.

Nộp hồ sơ dự thi, lệ phí thi:

  • Phương thức trực tuyến
  • Thời gian: Từ 26/02/2024 đến 01/03/2024.

Chi tiết xem tại đây

Giới thiệu về bài thi của Trường Đại học Ngoại ngữ xem tại đây