CÙNG HỌC – một môi trường học tập hữu ích

CÙNG HỌC – một môi trường học tập hữu ích

Thay cho việc giới thiệu về CÙNG HỌC vì sao có ích với sinh viên Khoa Các khoa học liên ngành (và hơn cả là với bất kỳ ai ham học, muốn học) thì mời bạn vào trang và cùng trải nghiệm, khám phá điều gì mà tôi tự tin khẳng định như vậy.

“Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ ra đi,

Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi!”

(ảnh chụp màn hình website)
(ảnh chụp màn hình website)